ANBI status toegekend

Sinds september 2011 is aan de Stichting Vrienden van de Omloop de 'Algemeen Nut Beogende Instellingen'(ANBI)status toegekend. Instellingen die deze status krijgen toegewezen krijgen belastingvoordelen. dit houdt onder andere in dat donateurs giften mogen aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling van de stichting

De stichting vrienden van de Omloop heeft als doel het werven van fondsen ter ondersteuning van nationale goede doelen. De goede doelen worden jaarlijks door het bestuur geselecteerd op basis van de gestelde criteria in het beleidsplan. Dit beleidsplan is hier te downloaden.

Vergoedingen

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen geldelijke vergoedingen voor hun inzet, behoudens door de voorzitter en secretaris goedgekeurde declaraties voor werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de stichting.

Aangezien de activiteiten van de stichting jaarlijks uniform zijn, is besloten om te verwijzen naar het financieel jaarverslag voor een verdere toelichting op selectie van de doelen en de wijze van besteding van de middelen.

Financiële verantwoording

 

Gegevens Stichting Vrienden van de Omloop

KvK: 41120753

RSIN: 850502172

Adres:

Oudelandsedijk 4

3255 LN Oude-Tonge

Bank:

IBAN: NL46 RABO 0158 0723 67

BIC: RABONL2U

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Willem Jan Kom, voorzitter

Johannes Kom, penningmeester

Frederik Willem van Leersum, secretaris

 

 

Uittreksel KvK St Vrienden van de Omloop KvK